Welkom bij Stichting Winstuitverlies

Voor wie uitziet naar dé Troost vanuit Gods Woord in contact met lotgenoten bij de ingrijpende, levensbedreigende gevolgen van de ziekte kanker is welkom bij Stichting Winstuitverlies.

Stichting Winstuitverlies wil er zijn voor degene met of hersteld van kanker en hun echtgeno(o)t(e), kinderen, familie, vriend(in), nabestaanden en andere betrokkenen die vanuit Gods Woord steun en troost zoeken.

In aanvulling op de reguliere kankerverenigingen die veel nuttige informatie geven over de ziekte kanker zelf, de behandelingen en lotgenotencontact bieden, maar er voor kiezen ‘religieus neutraal’ te blijven.

Stichting Winstuitverlies wil ook hen die ongetroost verder leven na de boodschap ‘U heeft kanker’ en de Goede God niet kennen wijzen op de Ware Troost(er), de Heere Jezus Christus, in leven en in sterven.


Komende activiteit(en):

- Jongerenweekend 2020 – 21 op 22 februari as Meer >>
- Contactdag Voorjaar 2020 – zaterdag 4 april a.s. Meer >>

Bestel de bundel Winst uit verlies, uitzien naar dé Troost bij kanker, met lezingen van ervaringsdeskundige predikanten voor uzelf of als attentie voor degene die getroffen of betrokken is bij kanker.

Koop online foto(wens)kaarten en steun Winstuitverlies.

Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief die kosteloos aan donateurs en bij giften wordt toegezonden.Wilt u de stichting ook financieel steunen? Maak uw gift over en/of wordt donateur!

Wilt u als vereniging, gemeente of groep rond het thema Winstuitverlies, steun en troost vanuit God Woord bij kanker, met elkaar stilstaan? Nodig ons uit voor een lezing!